12 నవంబర్ 2021 – ఏడవ రోజు కార్తీకమాస అంతర్జాల సభ

విస్సాకోడేరు, భీమవరం, రాయలం, కాళ్లకూరు, దగ్గులూరు, తిల్లపూడి, బొండాడపేట, పాలకొల్లు, నరసాపురం

You may also like...