సాహిత్య సదస్సు – 54 | Webinar on Literature – 54: 09th January 2022

అంశము : ఖండకావ్యం – సమగ్ర సాహిత్య సారం – 2

సాహిత్య కర్త : డాక్టర్ చాగంటి తులసి, విజయనగరం

యాంకర్ : శ్రీ యర్రంశెట్టి ఉమామహేశ్వరరావు, బల్లిపాడు

You may also like...