Vaisakha Masa Online Sabha | Day 9 | 11th May 2022 | వైశాఖ మాస అంతర్జాల సభ (11 మే 2022)

11 మే 2022 | వైశాఖ మాస అంతర్జాల సభ – తొమ్మిదవ రోజు

ఆరాధనా ప్రదేశాలు :

అత్తిలి, ఉరదాళ్ళపాలెం, కొమర్రు, స్కిన్నెరపురం, ఎస్.కొండేపాడు, గుమ్మంపాడు, తిరుపతిపురం, బల్లిపాడు

You may also like...