ది. 04 జనవరి 2020 శనివారం భీమవరం, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లో పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి వారు శ్రీ వేగేశ్న విజయ రామరాజు గారు శ్రీమతి సుజాత గారి దంపతుల స్వగృహమములలో ఆరాధన కార్యక్రమాలు నిర్వహించి, వారి కుటుంబ సభ్యులను ఆశీర్వదించినారు

ది. 04 జనవరి 2020 శనివారం భీమవరం, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లో పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి వారు శ్రీ వేగేశ్న విజయ రామరాజు గారు శ్రీమతి సుజాత గారి దంపతుల స్వగృహమములలో ఆరాధన కార్యక్రమాలు నిర్వహించి, వారి కుటుంబ సభ్యులను ఆశీర్వదించినారు. ఈ ఆరాధన కార్యక్రమం లో పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

03-DrUmarAlisha-Aaradhana-VegesnaVijayaRamaraju-Bhimavaram-WG-AP-04012020

You may also like...