ది.6 సెప్టెంబర్ 2019 గురువారం స్వామి ఆరాధనా కార్యక్రమం అమీర్పేట్ లో శ్రీ భూపతిరాజు చంద్రావతి గారి స్వగృహంలో నిర్వహించబడినది

ది.6 సెప్టెంబర్ 2019 గురువారం స్వామి ఆరాధనా కార్యక్రమం అమీర్పేట్ లో శ్రీ భూపతిరాజు చంద్రావతి గారి స్వగృహంలో నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధనా కార్యక్రమములో 15 మంది పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

01-BhupathiRajuChandravathi-Aaradhana-Ameerpet-Hyd-SVVVAP-06092019

 

You may also like...