ది. 07 డిసెంబర్ 2019 శనివారం పెదమల్లాపురం గ్రామం, శంఖవరం మండలం తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్ ను పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా గారు, సర్పంచ్ శ్రీ పసగడగుల నాగేశ్వర రావు గారు ప్రారంభించినారు

ది. 07 డిసెంబర్ 2019 శనివారం పెదమల్లాపురం గ్రామం, శంఖవరం మండలం తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్ ను పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా గారు, సర్పంచ్ శ్రీ పసగడగుల నాగేశ్వర రావు గారు ప్రారంభించినారు.

You may also like...