11 మే 2019 – నాల్గవ రోజు వైశాఖమాస పర్యటన వివరములు

తేది 11 మే 2019 న నాల్గవ రోజు స్వామి వైశాఖమాస పర్యటన లో భాగంగా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని రేలంగి,  ఏలూరు, జగన్నాధపురం మరియు దువ్వ గ్రామాలలో సభ జరిగినది. ఈ పర్యటన లో పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా గారు ప్రసంగించినారు మరియు సభ్యులు, సభ్యేతరులు పాల్గొన్నారు.


11. రేలంగి ఆశ్రమము, ఇరగవరం మండలం, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా


12. ఏలూరు ఆశ్రమము, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా

ఏలూరు – పత్రికలలో


13. జగన్నాధపురం ఆశ్రమము, తాడేపల్లిగూడెం మండలం, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా


14. దువ్వ ఆశ్రమము, తణుకు మండలం, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా


You may also like...