15 మే 2019 – ఎనిమిదవ రోజు వైశాఖమాస పర్యటన వివరములు

తేది 15 మే 2019 న ఎనిమిదవ రోజు స్వామి వైశాఖమాస పర్యటన లో భాగంగా జె.తిమ్మాపురం ఆశ్రమము, రామవరం ఆశ్రమము, రాజపూడి ఆశ్రమము మరియు నాగులాపల్లి ఆశ్రమము లో సభ జరిగినది. ఈ పర్యటన లో పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా గారు ప్రసంగించినారు మరియు సభ్యులు, సభ్యేతరులు పాల్గొన్నారు. 

నాగులాపల్లి లో 10/10 వచ్చిన పదవ తరగతి విద్యార్థులు డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా గారిని సత్కరించారు, డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా గారు చింతపల్లి అప్పారావు మాస్టర్ గారిని సత్కరించారు, సైకాలజిస్ట్ నారాయణ రెడ్డి గారు, చిట్టి అబ్బాయి – మంగిరెడ్డి గారు, తాత్విక బాలవికాస అభినవ్ చంద్రక్ మరియు సభ్యులు, సభ్యేతరులు పాల్గొన్నారు.


34. జె.తిమ్మాపురం ఆశ్రమము


35. రామవరం ఆశ్రమము, జగ్గంపేట మండలం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా


36. రాజపూడి ఆశ్రమము, జగ్గంపేట మండలం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా


37. నాగులాపల్లి ఆశ్రమము


You may also like...