17 నవంబర్ 2019 – పదహారవ రోజు కార్తీకమాస పర్యటన వివరములు

50. Ramrajukhandrika (రామరాజుఖండ్రిక)

On Last Day 16 (Sunday, 17th November 2019) Karthikamasam tour Sathguru Sri Dr.Umar Alisha garu has visited Ramrajukhandrika and delivered the spiritual discourse. Swamy was felicitated by disciples and also several disciples attended the meeting.

పదహారవ రోజు ఆదివారం ఉదయం తేదీ 17 నవంబర్ 2019 న కార్తీకమాస పర్యటన లో రామరాజుఖండ్రిక గ్రామం, వడమాలపేట మండలం, చిత్తూరు జిల్లా లో జ్ఞాన చైతన్య సదస్సు నిర్వహించబడినది. పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి వారు అనుగ్రహభాషణ చేసినారు. పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

అతిథులు ఏ.పి.ఎస్.ఈ.బి రిటైర్డ్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ శ్రీ అక్బర్ బాదుషా గారు, రిటైర్డ్ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీ జయచంద్ర రాజు గారు, రిటైర్డ్ తెలుగు లెక్చరర్ శ్రీ కె.రామకృష్ణ రాజు గారు, శ్రీమతి డాక్టర్ వనజ గారు (కార్డియోలోజిస్ట్, తిరుపతి), డాక్టర్ కె.ఎల్ సంపత్ కుమార్ గారు (జెనెరల్ సర్జన్, నారాయణ మెడికల్ కళాశాల, నెల్లూరు) పాల్గొని ప్రసంగించినారు.


You may also like...