17 నవంబర్ 2020 – రెండవ రోజు కార్తీకమాస అంతర్జాల సభ

కాపవరం (కాపవరం మం), పెనకరమెట్ట, పోలవరం, రామయ్యపేట, కొత్తపట్టిసీమ, మద్దూరు, సీతంపేట, పందలపర్రు, నిడదవోలు, కొంతేరు, కాజ, దొడ్డిపట్ల

You may also like...