19 నవంబర్ 2023 – ఐదవ రోజు కార్తీకమాస అంతర్జాల సభ

ఆరాధనా ప్రదేశాలు : హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, విజయవాడ , వినుకొండ, లక్ష్మీపురం

You may also like...