20 నవంబర్ 2023 – ఆరవ రోజు కార్తీకమాస అంతర్జాల సభ

ఆరాధనా ప్రదేశాలు : భీమవరం, విస్సాకోడేరు, కాళ్లకూరు, దగ్గులూరు, తిల్లపూడి, బొండాడపేట, పాలకొల్లు, నరసాపురం

You may also like...