Tagged: Summer Camp

“తాత్విక బాలవికాస్” 2024 వేసవి శిక్షణా శిబిరం ‘మే నెల 02వ తేది నుండి 08వ తేది’ వరకు నిర్వహించబడును

“తాత్విక బాలవికాస్” 2024 వేసవి శిక్షణా శిబిరం ‘మే నెల 2వ తేది నుండి 8వ తేది’ వరకు నిర్వహించబడు

“తాత్విక బాలవికాస్” 2022 వేసవి శిక్షణా శిబిరం ‘మే నెల 6వ తేది నుండి 13వ తేది’ వరకు నిర్వహించబడును

“తాత్విక బాలవికాస్” 2022 వేసవి శిక్షణా శిబిరం ‘మే నెల 6వ తేది నుండి 13వ తేది’ వరకు నిర్వహించబడును విజ్ఞానం, వినోదం, విహారం, నూతనోత్సాహం, బహుముఖ వికాసం 2022 మే-06వ తేదీ నుంచి 13వ తేది వరకు వారంరోజులపాటు నూతన ఆశ్రమంలో అనుభవజ్ఞులైన శిక్షకులచే 9...

3 మే 2019 న “తాత్త్విక బాలవికాస్” 2019 వేసవి శిక్షణా శిబిరం కార్యక్రమములో బాలబాలికలు పీఠాధిపతి సద్గురు డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా గారిని సత్కరించినారు.

3 మే 2019 న “తాత్త్విక బాలవికాస్” 2019 వేసవి శిక్షణా శిబిరం కార్యక్రమములో బాలబాలికలు పీఠాధిపతి సద్గురు డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా గారిని సత్కరించినారు.

“తాత్త్విక బాలవికాస్” 2019 వేసవి శిక్షణా శిబిరం ‘మే నెల 1 వ తేది నుండి 07వ తేది’ వరకు నూతన ఆశ్రమంలో జరుపబడును

“తాత్త్విక బాలవికాస్” 2019 వేసవి శిక్షణా శిబిరం ‘మే నెల 1 వ తేది నుండి 07వ తేది’ వరకు నూతన ఆశ్రమంలో జరుపబడును. నమోదుపత్రం   నియమనిభందనలు   బాలవికాస శిక్షణా వివరములు