Tagged: Webinar 33

సాహిత్య సదస్సు – 33 | Webinar on Literature – 33: 15th August 2021

ఈ రోజు 15 ఆగష్టు 2021, ఆదివారం ఉదయం 10:00 గంటలకు షష్ఠ పీఠాధిపతి బ్రహ్మర్షి శ్రీ ఉమర్ ఆలీషా గారి అంతర్జాతీయ సాహిత్యం సదస్సు – 33 : “అంశము: బ్రహ్మ విద్యా విలాసము – ఆత్మ స్వరూప విచారము – 5” పై సాహిత్య...