Vaisakha Masa Online Sabha | Day 15 | 07th May 2023 | వైశాఖ మాస అంతర్జాల సభ (07 మే 2023)

07 మే 2023 | వైశాఖ మాస అంతర్జాల సభ – పదిహేనవ రోజు

ఆరాధనా ప్రదేశాలు :

అత్తిలి, ఉరదాళ్ళపాలెం, కోమర్రు, ఎస్.కొందేపాడు, గుమ్మంపాడు, తిరుపతిపురం, బల్లిపాడు

You may also like...