ది. 05 జనవరి 2020 ఆదివారం ఉదయం రాజమహేంద్రవరం నగరం మరియు తొర్రేడు, తూర్పు గోదావరి జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లో పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి వారు పీఠం సభ్యుల స్వగృహమములలో ఆరాధన కార్యక్రమాలు నిర్వహించి, వారి కుటుంబ సభ్యులను ఆశీర్వదించినారు

ది. 05 జనవరి 2020 ఆదివారం ఉదయం రాజమహేంద్రవరం నగరం మరియు తొర్రేడు, తూర్పు గోదావరి జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లో పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి వారు పీఠం సభ్యుల స్వగృహమములలో ఆరాధన కార్యక్రమాలు నిర్వహించి, వారి కుటుంబ సభ్యులను ఆశీర్వదించినారు.

07-Aaradhana-Rajamahendravaram-Torredu-EG-AP-05012020

You may also like...