ది.11 అక్టోబర్ 2019 తేది శుక్రవారం ఉదయం గజ్జనపుడి గ్రామం, ప్రత్తిపాడు మండలం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్యా ఆధ్యాత్మిక పీఠం ఆశ్రమ భవన నిర్మాణానికి పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి వారు శంకస్థాపన చేసినారు

ది.11 అక్టోబర్ 2019 తేది శుక్రవారం ఉదయం గజ్జనపుడి గ్రామం, ప్రత్తిపాడు మండలం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్యా ఆధ్యాత్మిక పీఠం ఆశ్రమ భవన నిర్మాణానికి పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి వారు శంకస్థాపన చేసినారు.

You may also like...