13 మే 2019 – ఆరవ రోజు వైశాఖమాస పర్యటన వివరములు

తేది 13 మే 2019 న ఆరవ రోజు స్వామి వైశాఖమాస పర్యటన లో భాగంగా తాడేపల్లిగూడెం, వల్లూరుపల్లి, ఉండ్రాజవరం, కొమరవరం మరియు రాజమహేంద్రవరం లో సభ జరిగినది. ఈ పర్యటన లో పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా గారు ప్రసంగించినారు మరియు సభ్యులు, సభ్యేతరులు పాల్గొన్నారు.


19. తాడేపల్లిగూడెం


20. వల్లూరుపల్లి


21. ఉండ్రాజవరం


22. కొమరవరం


23. రాజమహేంద్రవరం

రాజమహేంద్రవరం – పత్రికలలో


You may also like...