సద్గురు డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా గారికి “ప్రతిభ భారతి” పురస్కారం అందించిన ఢిల్లీ తెలుగు అకాడమి

31st మార్చి 2019 న సద్గురు డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా గారికి “ప్రతిభ భారతి” పురస్కారం అందించిన ఢిల్లీ తెలుగు అకాడమి

On 31st March 2019, Sathguru Dr. Umar Alisha garu received “Delhi Telugu Associations- Pratibha Bharathi Puraskaram” at New Delhi. 

Following have participated in the function, President of the function: Honorable Shri Justice P. S. Narayana, Former Judge, A.P. High Court & Member Mahadayi River Water Dispute Tribunal and Chief guest Honorable Shri Gopal Rai , Minister for Employment, Development, Labor, General Administration and Irrigation in Government of Delhi

 

DrUmarAlisha-PratibhaBharathiAward-01DrUmarAlisha-PratibhaBharathiAward-02

DrUmarAlisha-PratibhaBharathiAward-03DrUmarAlisha-PratibhaBharathiAward-04DrUmarAlisha-PratibhaBharathiAward-05DrUmarAlisha-PratibhaBharathiAward-10

DrUmarAlisha-PratibhaBharathiAward-11

You may also like...