అమెరికా – ఏప్రిల్ నెల ఆరాధనా కార్యక్రమము అడబాల వేంకటేశ్వరరావు గారి ఇంటిలో నిర్వహించబడినది

27వ అమెరికా ఆన్లైన్ ఏప్రిల్ నెల ఆరాధనా కార్యక్రమము అమెరికాలో ఉన్న 26 మంది సభ్యులతో చాల చక్కగ మూడున్నర్ర గంటలు నిర్వహించబడినది
తేది: 31st March 2019 (శనివారం)
మార్చ్: 5 PM EST to 8:20 PM EST
Host: అడబాల వేంకటేశ్వరరావు గారు
Attendees:
1.Adabala Venkateswara Rao, Srilakshmi & Amrutha family
2.Yerra Giribabu, Yerra Renuka family
3.Kuntla Prasad, Rani family
4.Kosuri Satyanarayana, Divya Vani family
5.Chenumolu Ramalakshmi, Nageshwar family
6.Poturi NagaDivya, Naga Raja, Uma Rani, Sridevi family
7.Chamarti Kiran Kumar
8.Rudraraju Prasanthi
9.Nuthakki Bharath
10.Rudaraju Sravanthi
11.Chenupati Satyanarayana
12.Avvari Lakshmi, Niharika
13.Sompalli Venkata Varaprasad
14.Satti Uma Maheswari
15.Mutyala Satyanarayana
16.Lakshmi Tantravahi
17. Srinivas

Below is the agenda followed:
1. గురుబ్రహ్మ బై హోస్ట్.
2. జ్ఞ్ఞాణమధ్యానములు ప్రార్ధన బై పోటూరి నాగ దివ్య గారు (నో Repetition).
3. ఓం ఈశ్వర ప్రార్ధన బై అడబాల వేంకటేశ్వరరావు గారు (అందరూ Repetition).
4 . మంత్రం పుష్పము బై యెర్రా రేణుక గారు (నో Repetition).
5. మంత్రం ధ్యానం బై అల్.
6. హారతి బై హోస్ట్.
7. ఈశ్వరుడు కీర్తన బై కౌసరి దివ్యవాణి గారు.
8. సంక్షిప్త వివరములు – ఫిబ్రవరి నెల అమెరికా వీక్లీ / త్రయీసాధన ఆరాధనలు బై కుంట్ల రాణి గారు.
9. సంక్షిప్త వివరములు – మార్చ్ నెల గురువారం పిఠాపురం స్వామి ఉపన్యాసములు by యెర్రా రేణుక గారు.
10. సభ్యులు అమెరికా లో స్వామి తో గడిపిన మధురానుభూతులు అందరితో పంచుకొనినారు.

Moderated by Adabala Venkateswara Rao
Coordinated by  Srinivas

 

You may also like...