Tagged: Seethanagaram

ది. 02 డిసెంబర్ 2019 సోమవారం రాత్రి వల్లీ దేవసేన సుబ్రహ్మణ్య శష్టి పుణ్య కాలం లో సీతానగరం గ్రామం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ చౌటపల్లి బంగారయ్య గారు, శ్రీమతి రామ లక్ష్మీ దంపతుల స్వగృహం లో స్వామి వీక్లీ ఆరాధన నిర్వహించబడినది

ది. 02 డిసెంబర్ 2019 సోమవారం రాత్రి వల్లీ దేవసేన సుబ్రహ్మణ్య శష్టి పుణ్య కాలం లో సీతానగరం గ్రామం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ చౌటపల్లి బంగారయ్య గారు, శ్రీమతి రామ లక్ష్మీ దంపతుల స్వగృహం లో స్వామి వీక్లీ ఆరాధన నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధన...

ది. 28 నవంబర్ 2019 గురువారం రాత్రి సీతానగరం గ్రామం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ చౌటపల్లి బంగారయ్య గారు, శ్రీమతి రామ లక్ష్మీ దంపతుల స్వగృహం లో స్వామి వీక్లీ ఆరాధన నిర్వహించబడినది

ది. 28 నవంబర్ 2019 గురువారం రాత్రి సీతానగరం గ్రామం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ చౌటపల్లి బంగారయ్య గారు, శ్రీమతి రామ లక్ష్మీ దంపతుల స్వగృహం లో స్వామి వీక్లీ ఆరాధన నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధన కార్యక్రమం లో పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

ది. 26 నవంబర్ 2019 కార్తీక సోమవారం రాత్రి సీతానగరం గ్రామం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో కార్తీక మాసం ఆరాధనా కార్యక్రమం శ్రీ తోరం చక్రం గారు, శ్రీమతి సుందరి దంపతుల స్వగృహం లో నిర్వహించబడినది

ది. 26 నవంబర్ 2019 కార్తీక సోమవారం రాత్రి సీతానగరం గ్రామం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో కార్తీక మాసం ఆరాధనా కార్యక్రమం శ్రీ తోరం చక్రం గారు, శ్రీమతి సుందరి దంపతుల స్వగృహం లో నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధనా కార్యక్రమం లో పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

ది. 22 నవంబర్ 2019 శుక్రవారం రఘుదేవపురం గ్రామం, సీతానగరం మండలం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ యాండ్ర రాము గారు, చంద్రావతి గారి దంపతుల స్వగృహం లో కార్తీక మాసం స్వామి ఆరాధన కార్యక్రమం నిర్వహించబడినది

ది. 22 నవంబర్ 2019 శుక్రవారం రఘుదేవపురం గ్రామం, సీతానగరం మండలం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ యాండ్ర రాము గారు, చంద్రావతి గారి దంపతుల స్వగృహం లో కార్తీక మాసం స్వామి ఆరాధన కార్యక్రమం నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధన కార్యక్రమం లో పీఠం సభ్యులు...

ది. 18 నవంబర్ 2019 కార్తీక సోమవారం రాత్రి సీతానగరం గ్రామం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ తోరం చక్రం గారు, శ్రీమతి సుందరి గారి దంపతుల స్వగృహం లో స్వామి ఆరాధన కార్యక్రమం నిర్వహించబడినది

ది. 18 నవంబర్ 2019 కార్తీక సోమవారం రాత్రి సీతానగరం గ్రామం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ తోరం చక్రం గారు, శ్రీమతి సుందరి గారి దంపతుల స్వగృహం లో స్వామి ఆరాధన కార్యక్రమం నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధన కార్యక్రమం లో పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

ది.15 నవంబర్ 2019 శుక్రవారం సీతానగరం గ్రామం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో వీక్లీ ఆరాధనా కార్యక్రమము శ్రీ చౌతుపల్లి గంగరావు గారు, శ్రీమతి సూర్యావతి దంపతుల స్వగృహం లో నిర్వహించబడినది

ది.15 నవంబర్ 2019 శుక్రవారం సీతానగరం గ్రామం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో వీక్లీ ఆరాధనా కార్యక్రమము శ్రీ చౌతుపల్లి గంగరావు గారు, శ్రీమతి సూర్యావతి దంపతుల స్వగృహం లో నిర్వహించబడినది.ఈ ఆరాధన కార్యక్రమం లో పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.