17 నవంబర్ 2023 – మూడవ రోజు కార్తీకమాస అంతర్జాల సభ

ఆరాధనా ప్రదేశాలు : గెద్దనాపల్లి, యేలంక, కృష్ణవరం, ఎర్రవరం, ఎస్.ఆర్ పాలెం/ఎస్.తిమ్మాపురం, పెద్దనాపల్లి, భూపాలపట్నం, తామరాడ, రామచంద్రాపురం, రాజుపాలెం

You may also like...