18 నవంబర్ 2023 – నాల్గవ రోజు కార్తీకమాస అంతర్జాల సభ

ఆరాధనా ప్రదేశాలు : కాకినాడ, సామర్లకోట, నవర, చంద్రపాలెం, రామేశ్వరం, కె. తిమ్మాపురం, వేట్లపాలెం, వేలంగి, గురజనాపల్లి, నేమాం, కొమరగిరి, అచ్చంపేట

You may also like...