షా తత్త్వము – అవగాహన సదస్సు 22 | SHA-THATHVAMU Webinar-22 – 06th February 2021

06 ఫిబ్రవరి 2021 శనివారం “షా తత్త్వము ఆధ్యాత్మిక అవగాహన సదస్సు 22” – ఆన్లైన్ లో భారత కాలమానం ప్రకారం సాయంత్రం 7:00 నుండి 8.00 వరకు నిర్వహించబడినది.

You may also like...