షా తత్త్వము – అవగాహన సదస్సు 23 | SHA-THATHVAMU Webinar-23 – 13th February 2021

13 ఫిబ్రవరి 2021 శనివారం “షా తత్త్వము ఆధ్యాత్మిక అవగాహన సదస్సు 23” – ఆన్లైన్ లో భారత కాలమానం ప్రకారం సాయంత్రం 7:00 నుండి 8.00 వరకు నిర్వహించబడినది.

You may also like...