షా తత్త్వము – అవగాహన సదస్సు 15 | SHA-THATHVAMU Webinar-15 – 19th December 2020

19 డిసెంబర్ 2020 శనివారం “షా తత్త్వము ఆధ్యాత్మిక అవగాహన సదస్సు 15” – ఆన్లైన్ లో భారత కాలమానం ప్రకారం సాయంత్రం 7.00 నుండి 8.00 వరకు నిర్వహించబడినది.

You may also like...