02 డిసెంబర్ 2023 – పదహారవ రోజు కార్తీకమాస అంతర్జాల సభ

ఆరాధనా ప్రదేశాలు : రాజపూడి, మల్లిసాల, బావాజిపేట, కోరుకొండ, కనుపూరు, కలవచర్ల, జె.తిమ్మాపురం, కాట్రావులపల్లి, యర్రంపాలెం, మల్లేపల్లి, రామవరం, సోమవరం, కాండ్రకోట, పులిమేరు, గోరింట

You may also like...