సాహిత్య సదస్సు – 71 | Webinar on Literature – 71: 05th June 2022

సాహిత్య సదస్సు – 71

అంశము :  విషాద సౌందర్యము – ఒక చక్కని సందేశ నాటకము 
సాహిత్య కర్త : డాక్టర్ N.V.N చారి గారు, ఓరుగల్లు
యాంకర్ : శ్రీమతి ఉమా ముకుంద, కాకినాడ

You may also like...