షా తత్త్వము – అవగాహన సదస్సు 19 | SHA-THATHVAMU Webinar-19 – 16th January 2021

16 జనవరి 2021 శనివారం “షా తత్త్వము ఆధ్యాత్మిక అవగాహన సదస్సు 19” – ఆన్లైన్ లో భారత కాలమానం ప్రకారం సాయంత్రం 7.00 నుండి 8.00 వరకు నిర్వహించబడినది.

You may also like...