షా తత్త్వము – అవగాహన సదస్సు 8 | SHA-THATHVAMU Webinar-8 – 31st October 2020

ఆహ్వానం
31 అక్టోబర్ 2020 శనివారం “షా తత్త్వము ఆధ్యాత్మిక అవగాహన సదస్సు 8” – ఆన్లైన్ లో భారత కాలమానం ప్రకారం సాయంత్రం 7.30 నుండి 8.30 వరకు నిర్వహించబడును.

అందరు తప్పకుండా ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన యూట్యూబ్ లింక్ ద్వారా వీక్షించవలసినదిగా కోరుచున్నాము.

You may also like...