Tagged: Episode -98

ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ | సూఫీవేదాంత దర్శము అంతర్జాల సదస్సు | Episode – 98| 02nd December 2023

షష్ట పీఠాథిపతి బ్రహ్మర్షి శ్రీ ఉమర్ ఆలీషా వారి సూఫీవేదాంత దర్శము అంతర్జాల సదస్సు “ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ” వక్తలు : 203 వ పద్యముప్రణవము పాడుచున్ హృదయ వాసనలన్ గదలించి వైచి నీవణగిన నా సుషుమ్న లవమైనను వెల్తురుచేతఁ బెద్దదైకనపడు తత్ప్రకాశమునఁ గానఁగవచ్చును నీవు నీశ్వరుండను నమృత...