Vaisakha Masa Online Sabha | Day 6 | 08th May 2022 | వైశాఖ మాస అంతర్జాల సభ (08 మే 2022)

08 మే 2022 | వైశాఖ మాస అంతర్జాల సభ – ఆరవ రోజు

ఆరాధనా ప్రదేశాలు :

హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, విజయవాడ, వినుకొండ, లక్ష్మీపురం

You may also like...