ది.02 అక్టోబర్ 2019 బుధవారం ప్రత్తిపాడు, పెంటపాడు మండలం, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ వీర్ల తిరుపతి శేషగిరి గారి స్వగృహం లో స్వామిగారి ఆరాధన నిర్వహించబడినది

ది.02 అక్టోబర్ 2019 బుధవారం ప్రత్తిపాడు, పెంటపాడు మండలం, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ వీర్ల తిరుపతి శేషగిరి గారి స్వగృహం లో స్వామిగారి ఆరాధన నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధన కార్యక్రమములో పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

Video 1

Video 2

 

You may also like...