13 ఏప్రిల్ 2019 న సద్గురు డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి వారి స్వహస్తాలతో శ్రీ సీతారాముల వారి కల్యాణాన్ని అంగరంగ వైభవంగా బావురువక గ్రామం, ప్రత్తిపాడు మండలం, తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో నిర్వహించినారు.

 

13 ఏప్రిల్ 2019 న సద్గురు డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి వారి స్వహస్తాలతో శ్రీ సీతారాముల వారి కల్యాణాన్ని అంగరంగ వైభవంగా బావురువక గ్రామం, ప్రత్తిపాడు మండలం, తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో నిర్వహించినారు.

సద్గురు డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి వారి స్వహస్తాలతో శ్రీ సీత రామ కల్యాణ మహోత్సవం బావురువక గ్రామం, ప్రత్తిపాడు మండలం, తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో నిర్వహించారు

సద్గురు డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి వారి స్వహస్తాలతో శ్రీ సీత రామ కల్యాణ మహోత్సవం బావురువక గ్రామం, ప్రత్తిపాడు మండలం, తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో నిర్వహించారు

Harathi

 

దిన పత్రికలో శ్రీ సీతారాముల వారి కల్యాణ వివరములు

Sri Seeta Rama Kalyanam Bavuruvaka

Sri Seeta Rama Kalyanam Bavuruvaka

Sri Seeta Rama Kalyanam Bavuruvaka

Sri Seeta Rama Kalyanam Bavuruvaka

Sri Seeta Rama Kalyanam Bavuruvaka

Sri Seeta Rama Kalyanam Bavuruvaka

You may also like...