Vaisakha Masa Online Sabha | Day 14 | 28th May 2021 | వైశాఖ మాస అంతర్జాల సభ (28 మే 2021)

28 మే 2021 | వైశాఖ మాస అంతర్జాల సభ

ఆరాధనా ప్రదేశాలు :

దర్శిపర్రు, పెంటపాడు, కె.పెంటపాడు, కాకర్లమూడి, కడియద్ద, వీరంపాలెం, తెలికిచర్ల, ఎల్.అగ్రహారం, పుల్లాయిగూడెం, కొత్తూరు, సింగరాజుపాలెం, ఆవపాడు, చిన్న వెల్లమిల్లి

You may also like...