ది.26 డిసెంబర్ 2019 గురువారం మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుండి 5 గంటల వరకు సూరారం కాలనీ, హైదరాబాద్ నగరం, తెలంగాణ రాష్ట్రం లో స్వామి ఆరాధనా కార్యక్రమము శ్రీ శ్రవణ్ కుమార్ గారు, శ్రీమతి గంధపు గీతాంజలి దంపతుల స్వగృహం లో నిర్వహించబడినది

ది.26 డిసెంబర్ 2019 గురువారం మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుండి 5 గంటల వరకు సూరారం కాలనీ, హైదరాబాద్ నగరం, తెలంగాణ రాష్ట్రం లో స్వామి ఆరాధనా కార్యక్రమము శ్రీ శ్రవణ్ కుమార్ గారు, శ్రీమతి గంధపు గీతాంజలి దంపతుల స్వగృహం లో నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధనా కార్యక్రమం లో పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

You may also like...