21 నవంబర్ 2020 – ఐదవ రోజు కార్తీకమాస అంతర్జాల సభ

గెద్దనాపల్లి, యేలంక, కృష్ణవరం, ఎర్రవరం, గోనేడ, ఎస్.ఆర్ పాలెం/ఎస్.తిమ్మాపురం, పెద్దనాపల్లి, భూపాలపట్నం, తామరాడ, రామచంద్రాపురం, రాజుపాలెం

You may also like...