సాహిత్య సదస్సు – 70 | Webinar on Literature – 70: 01st May 2022

సాహిత్య సదస్సు – 70

అంశము :  వందేళ్ళ క్రితమే విద్యపై ఉమర్ ఆలీషా వారి స్వప్న దర్శనం
సాహిత్య కర్త : డాక్టర్ కె.నాగేశ్వర ఆచారి, అనంతపురం
యాంకర్ : శ్రీమతి ఉమా ముకుంద, కాకినాడ

You may also like...