Vaisakha Masa Online Sabha | Day 21 | 25th May 2022 | వైశాఖ మాస అంతర్జాల సభ (25 మే 2022)

25 మే 2022 | వైశాఖ మాస అంతర్జాల సభ – ఇరవైఒకటవ రోజు

ఆరాధనా ప్రదేశాలు :

కోనపాపపేట, కొత్త ఎస్.ఈ.జి కాలనీ, పాత చోడిపల్లిపేట, మల్లివారి తోట, కడారి పేట, పెరుమాళ్ళపురం, పంపాదిపేట, గడ్డిపేట, వాకదారిపేట, ఎ.వి.నగరం

You may also like...