ది. 20 అక్టోబర్ 2019 ఆదివారం గుంటూరు నాగార్జున యూనివర్సిటీ లో అఖిల భారత జర్నలిస్ట్ ఫెడరేషన్ ఆధ్వర్యం లో జరిగిన సమావేశం లో డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా సద్గురువర్యులను సత్కరించినారు

 

Videos:

Dr. Umar Alisha gari Speech

News Coverage

 

You may also like...