ది.23 ఆగష్టు 2019 శుక్రవారం స్వామి ఆరాధనా కార్యక్రమము సికింద్రాబాద్ లో శ్రీ కె.గంగా భవాని గారి స్వగృహంలో నిర్వహించబడినది

ది.23 ఆగష్టు 2019 శుక్రవారం స్వామి ఆరాధనా కార్యక్రమము సికింద్రాబాద్ లో శ్రీ కె.గంగా భవాని గారి స్వగృహంలో నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధనా కార్యక్రమములో 16 పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

You may also like...