ది. 27 నవంబర్ 2019 బుధవారం గెద్దనాపల్లి పీఠం ఆశ్రమం, కిర్లంపూడి మండలం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో కార్తీక మాసం చివరి రోజు సందర్భమున స్వామి వీక్లీ ఆరాధన నిర్వహించబడినది

ది. 27 నవంబర్ 2019 బుధవారం గెద్దనాపల్లి పీఠం ఆశ్రమం, కిర్లంపూడి మండలం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో కార్తీక మాసం చివరి రోజు సందర్భమున స్వామి వీక్లీ ఆరాధన నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధన కార్యక్రమం లో పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

You may also like...